ENERGETSKA OBNOVA - 2024

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Put Murvice 37 i 39, Zadar

Opći podaci o projektu:

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0209 

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Put Murvice 37 i 39, Zadar 

Kod i naziv poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01 – Energetska obnova višestambenih zgrada Projekt se provodi sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., inicijativi 6. Obnova zgrada, investiciji C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, a sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine” br. 143/21).

Ukupna vrijednost projekta: 404.630,37 EUR-a 

Iznos koji sufinancira EU: 205.752,70 EUR-a 

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. – danas (u tijeku) 

Kontakt osobe za više informacija: Miloš Radulović, tel. 092-286-6071 

E-mail: novasuha.zadar@gmail.com

 

Kratki opis projekta: 

Osnovni problem koji ovaj projekt adresira je loša izolacija zgrade od vanjskih utjecaja, kao što su visoke i niske temperature, oborine, vjetrovi i sl., a što rezultira velikom potrošnjom energije za grijanje i emisijom CO2. 

Osnovni cilj projekta je doprinos održivom korištenju energije, doprinos zaštiti okoliša i održivosti resursa kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Uz to, projekt ima za cilj i povećanje pristupačnosti zgrade za osobe s invaliditetom kroz ugradnju dizala. 

Ciljne skupine su suvlasnici i stanari višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, a podredno i društvo kao cjelina, zbog pozitivnih učinaka projekta na zaštitu okoliša. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive o energetskim svojstvima zgrada (2010/31/EU) i Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (“Narodne novine” br. 140/20) i Četvrtog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Planiranim zahvatom planira se da će se godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti za 66,58%, a emisija CO2 da će se smanjiti za 49,82%. 


Mjere energetske učinkovitosti koje će u tu svrhu biti poduzete su: 

– termička sanacija vanjske ovojnice zgrade, 

– postavljanje nove termičke izolacije na međukatnim konstrukcijama iznad vanjskog prostora, 

– povećanje toplinske zaštite ravnog krova, 

– zamjena dijela vanjske stolarije, 

– ugradnja dizala u postojeće dizalsko okno.

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Ive Senjanina 2, 4, 6, 8, Zadar

Opći podaci o projektu:

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0073 

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Ive Senjanina 2, 4, 6, 8, Zadar 

Kod i naziv poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01 – Energetska obnova višestambenih zgrada Projekt se provodi sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., inicijativi 6. Obnova zgrada, investiciji C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, a sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine” br. 143/21).

Ukupna vrijednost projekta: 1.537.519,08 EUR-a 

Iznos koji sufinancira EU: 915.410,78 EUR-a 

Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2020 – danas (u tijeku)

Kontakt osobe za više informacija: Miloš Radulović, tel. 092-286-6071 

E-mail: novasuha.zadar@gmail.com

 

Kratki opis projekta: 

Osnovni problem koji ovaj projekt adresira je loša izolacija zgrade od vanjskih utjecaja, kao što su visoke i niske temperature, oborine, vjetrovi i sl., a što rezultira velikom potrošnjom energije za grijanje i emisijom CO2. 

Osnovni cilj projekta je doprinos održivom korištenju energije, doprinos zaštiti okoliša i održivosti resursa kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Uz to, projekt ima za cilj i povećanje pristupačnosti zgrade za osobe s invaliditetom kroz rekonstrukciju dizala. 

Ciljne skupine su suvlasnici i stanari višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, a podredno i društvo kao cjelina, zbog pozitivnih učinaka projekta na zaštitu okoliša. 

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive o energetskim svojstvima zgrada (2010/31/EU) i Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (“Narodne novine”, br. 140/20) i Četvrtog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. 

Energetskom obnovom zgrade projektirana je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 72,49% te ušteda godišnje primarne energije (Eprim) od 63,52% nakon provedbe projekta. 

Mjere energetske učinkovitosti koje će u tu svrhu biti poduzete su: 

– povećanje toplinske zaštite vanjskog zida 

– povećanje toplinske zaštite ravnog krova 

– zamjena vanjske stolarije 

– provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti (ugradnja dizala).

ARHIVA

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI:

Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

Izolacija vanjskog zida

Zamjena vanjske stolarije nedrvenom

VRIJEDNOST INVESTICIJE: 3.333.625,00 KN

 

BESPOVRATNA SREDSTVA: 2.050.675,00 KN

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

Izolacija vanjskog zida

Zamjena vanjske stolarije nedrvenom

VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.951.497,81 KN

 

BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.205.023,68 KN

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI

Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

Izolacija vanjskog zida

Zamjena vanjske stolarije nedrvenom

VRIJEDNOST INVESTICIJE: 802.531,56 KN

BESPOVRATNA SREDSTVA: 492.893,93 KN