amblem europske unije
logotipi

Tvrtka Nova Suha d.o.o bavi se upravljanjem i održavanjem višestambenih zgrada. Trenutno upravljamo sa preko 100 ulaza na području Zadra i Rijeke, a zbog inovativnog pristupa prema suvlasnicima taj broj je u stalnom porastu. Uspješno smo proveli energetsku obnovu zgrada na adresi Franje Tuđmana 11, 13, 15 i Ljudevita Posavskog 8a,b,c,d u Zadru i Šetalište XIII. divizije u Rijeci. Kod nas možete na jednom mjestu provesti svu proceduru vezanu za energetsku obnovu, legalizacije, energetsko certificiranje, projektiranje, kreditiranje i osiguranje od štete. Obratite nam se i možete očekivati personaliziranu uslugu upravljanja .

Pogodnosti koje nudimo:

 • -transparentno i cjelovito knjigovodstveno vođenje zgrade
 •  
 • -24-satno dežurstvo za hitne intervencije
 •  
 • -poseban žiro-račun za zajedničku pričuvu otvoren u skladu s regulativom i zaštićen od ovrhe po računima upravitelja
 •  
 • -plaćanje računa za izvršene poslove isključivo po potpisanom nalogu predstavnika suvlasnika
 •  
 • -plaćanje svih zajedničkih troškova zgrade iz zajedničke pričuve: čišćenje, električna energija, naknada predstavniku stanara
 •  
 • -kreditiranje poslova održavanja zgrade putem poslovne banke za sve poslove upravljanja i održavanja prema odlukama suvlasnika s redovitim uplaćivanjem pričuve kao jedinim osiguranjem i najpovoljnijom kamatnom stopom na tržištu, bez bilo kakvih drugih instrumenata osiguranja kao što su kod drugih banaka upis hipoteke ili davanja zadužnice suvlasnika
 •  
 • -mogućnost oročavanja sredstava zajedničke pričuve usklađeno sa zakonskom regulativom
 • plaćanje zajedničke pričuve bez naknade u poslovnoj banci
 •  
 • -uplatnice za zajedničku pričuvu HUB3A/IBAN s otisnutim 2D barkodom uz mogućnost slanja računa suvlasnicima e-mailom
 •  
 • -najpovoljnije osiguranje zajedničkih dijelova s najboljim pokrićem na tržištu
 •  
 • -učinkovit sustav prisilne naplate dugovanja za zajedničku pričuvu
 •  
 • -zastupanje suvlasnika u postupcima prema trećim osobama (investitoru, izvođačima radova..)
 •  
 • -plaćanje naknade upravitelju mjesečno u postotku od 14% + PDV, a minimalno 15,00 EUR + PDV po zgradi
 •  
 • -kvalitetni poslovni suradnici i kooperanti
 •  

Dodatne usluge:

 • -upis zgrada i svih posebnih dijelova u zemljišne knjige – etažiranjem ili povezivanjem knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama
 •  
 • -energetska obnova zgrada – izrada energetskog certifikata i projektne dokumentacije za energetsku obnovu, prijava za sufinanciranje sredstvima strukturnih EU fondova za provedbu mjera energetske učinkovitosti
 •  
 • -svi poslovi primopredaje zgrade od bivšeg upravitelja – preuzimanje poslova i dokumentacije zgrade
 •